Последствия ремонта на пр. Карла Маркса (05.04.2020).